โควตา สงขลานครินทร์ 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ม.สงขลานครินทร์ ปี 2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกโครงการรับสมัครและระเบียบการรับสมัคร ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Phuket International Admission for Academic Year 2020

โครงการช่อศรีตรัง 1

โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง

โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม       :      เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล       :      entrance.psu.ac.th

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…