Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยโซนภาคกลาง ปี 2564

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยโซนภาคกลาง ปี 2564

มาแล้วกับ โซนมหาวิทยาลัยที่หลายคนรอคอย ในโซนนี้มีมหาวิทยาลัย อยู่เยอะมาก และเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ทั้งนั้น น้องๆ ที่กำลังหาระเบียบการการรับสมัคร หรือเกณฑ์การคัดเลือก อยู่นั้น ไม่ต้องไปหาแล้ว เพราะในบทความนี้ พี่รวมบรวมมาฝากกันแล้ว

โดยบทความนี้ จะเป็นคิวของ การรวมระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยกลุ่มโซนภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปี 2564 น้องๆ ที่อยากเรียนโซนนี้ ไปดูรายละเอียด ของแต่ละมหาวิทยาลัย กันเลยดีกว่าจ้า

รวมกำหนดการและระเบียบการ

1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  (Admission 1&2)   :      เอกสารระเบียบการ !! 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Admission 1&2)    :      เอกสารระเบียบการ !!

3. มหาวิทยาลัยมหิดล  (เกณฑ์คัดเลือก)   :       เอกสารระเบียบการ !!

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร  (Admission 1&2)      :       เอกสารระเบียบการ !!

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      :       เอกสารระเบียบการ !!

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     :      เอกสารระเบียบการ !!

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     :     เอกสารระเบียบการ !!

8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     :     เอกสารระเบียบการ !!

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     :      เอกสารระเบียบการ !!

10. มหาวิทยาลัยศิลปากร      :     เอกสารระเบียบการ !!

11. มหาวิทยาลัยบูรพา     :     เอกสารระเบียบการ !!

12. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  (Admission 1&2)    :      เอกสารระเบียบการ !!

13. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    :     เอกสารระเบียบการ !!

14. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (Admission 1&2)   :    เอกสารระเบียบการ !!

15. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา     :     เอกสารระเบียบการ !!

16. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     :     เอกสารระเบียบการ !!

17. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ    :     เอกสารระเบียบการ !!

.

1. รวมระเบียบการรับสมัคร โซนภาคอีสาน     :     ลิงก์พาไป !!

2. รวมระเบียบการรับสมัคร โซนภาคเหนือ     :     ลิงก์พาไป !!

3. รวมระเบียบการรับสมัคร โซนภาคใต้     :     ลิงก์พาไป !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    mytcas.com/universities

error: Content is protected !!