Press ESC to close

รับตรง โครงการต่างๆ รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. มหาสารคาม ปี 2567

รับตรง โครงการต่างๆ รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. มหาสารคาม ปี 2567

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คัดเลือกโดยใช้ พอร์ตโฟลิโอ ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โควตาเด็กดีมีที่เรียน และโควตาครูแนะแนว

2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณสมบัติ ของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6

2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

3. มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

4. มีเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนด

5. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร

1. โควตาเด็กดีมีที่เรียน และโควตาครูแนะแนว    :   วันนี้ ถึง 21 กันยายน 2566

2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม   :  วันนี้ ถึง 22 กันยายน 2566

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.msu.ac.th

error: Content is protected !!