Press ESC to close

NASA ประกาศเปิดรับอาสาสมัครทดลองใช้ชีวิตบน ดาวอังคาร จำลอง

NASA ประกาศเปิดรับอาสาสมัครทดลองใช้ชีวิตบน ดาวอังคาร จำลอง

ถือเป็นเรื่องดี สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ ดาราศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องของ ดาวอังคาร เพราะทาง NASA มีไอเดียที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งนักบินอวกาศไปยังดาวอังคาร โดยก่อนจะไปถึงจุดนั้น ทาง NASA ได้ประกาศ รับอาสาสมัคร 4 คน มาอยู่อาศัยใน “Mars Dune Alpha” หรือที่อยู่อาศัยที่เลียนแบบสภาพบนดาวอังคารขนาด 1,700 ตารางฟุต

ที่สร้างขึ้นโดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายในอาคารที่ Johnson Space Center ในฮูสตัน เป็นเวลา 1 ปี

แม้จะไม่ใช่การไปอยู่ที่ดาวอังคารแบบจริงๆ แต่เหล่าอาสาสมัครจะได้ลองใช้ชีวิตเหมือนอยู่บนดาวอังคารแบบจริงๆ โดย NASA จำลองมาทั้งภารกิจของนักบินอวกาศ, สภาพทางเดิน, การจำกัดการติดต่อสื่อสารกับที่บ้าน การสื่อสารที่ล่าช้า และจำกัดอาหารและทรัพยากรอื่น ๆ

รวมถึงอุปสรรคที่สมจริงเช่น อุปกรณ์ล้มเหลว ให้เหมือนกับการไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารจริง ๆ ในพื้นที่จำลอง “Mars Dune Alpha” ซึ่งในพื้นที่นี้จะมีห้องส่วนตัว ห้องครัว ห้องน้ำ 2 ห้อง พื้นที่ทางการแพทย์ และพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำงาน (รวมถึงสถานที่ปลูกพืช) พื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นอาสาสมัครทดลอง ซึ่งมีข้อกำหนดค่อนข้างความเข้มงวด ดังนี้

1. เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือผู้อยู่อาศัยถาวร

2. ช่วงอายุ 30-55

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท* ในสาขา STEM รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

4. มีประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองปีในสาขา STEM หรือเวลานำร่องอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมงบนเครื่องบินเจ็ท

5. สามารถผ่านกายภาพนักบินอวกาศระยะยาวของนาซ่าได้

** คุณสมบัติฉบับเต็ม   :  nasa.gov/chapea/participate

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

เริ่ม 6 สิงหาคม 2564 ถึง  วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

.

ข้อมูล และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   :    nasa.gov/chapea/participate  ,   globalnews.ca/news/8093953/nasa-mars

error: Content is protected !!