Press ESC to close

OEG เปิดรับสมัครโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ รุ่นที่ 29 ปี 2565

OEG เปิดรับสมัครโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ รุ่นที่ 29 ปี 2565

โอกาสดีๆ แบบนี้ไม่ควรพลาด โดย OEG ชวนน้องๆ มัธยมศึกษาให้มาเปิดโลกแบบที่ไม่เคยเจอ ฝึกภาษา พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ไปกับโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 29 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565

พร้อมลุ้นสิทธิ์ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,000,000 บาท โอ้มันยอดมากเลย จอร์จ !!

OEG Academic Excellence Scholarship

เป็นทุนการศึกษาโดยการสนับสนุนขององค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าสองทศวรรษ สำหรับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีศักยภาพ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่โดดเด่น และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5

2. มี เกรดเฉลี่ย แต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.0

3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่เลือก เพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

4. และต้องสอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาของ OEG

ประเทศที่รับสมัคร   :   ดูรายละเอียดได้ที่โบรชัวร์โครงการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

การรับสมัคร/สอบคัดเลือก

1. สมัครผ่านช่องทาง online ได้ที่ www.oeg.co.th/high-school-exchange

2. ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท ผ่านทาง Mobile Application

3. จองวันและเวลาที่ต้องการสอบ สอบและประกาศผล ภายใน 1 วัน ที่ hspapp.oeg.co.th

4. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การฟังและการอ่าน

*โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่ต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 1 ปี

**สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน โควตามีจำนวนจำกัด**

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 29

.

อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม ที่    :    oeg.co.th/high-school-exchange

โบรชัวร์โครงการ     :    oeg.co.th/oegfile/brochure29

หรือ สอบถามเพิ่มเติม    :    โทร   02 214 6151

.

ขอบคุณข้อมูล    :      oeg.co.th/high-school-exchange  ,  scholarship.in.th/oeg-academic-excellence-scholarship

error: Content is protected !!