OEG เปิดรับสมัครโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ รุ่นที่ 29 ปี 2565

โอกาสดีๆ แบบนี้ไม่ควรพลาด โดย OEG ชวนน้องๆ มัธยมศึกษาให้มาเปิดโลกแบบที่ไม่เคยเจอ ฝึกภาษา พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ไปกับโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 29 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565

พร้อมลุ้นสิทธิ์ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,000,000 บาท โอ้มันยอดมากเลย จอร์จ !!

OEG Academic Excellence Scholarship

เป็นทุนการศึกษาโดยการสนับสนุนขององค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าสองทศวรรษ สำหรับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีศักยภาพ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่โดดเด่น และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5

2. มี เกรดเฉลี่ย แต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.0

3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่เลือก เพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

4. และต้องสอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาของ OEG

ประเทศที่รับสมัคร   :   ดูรายละเอียดได้ที่โบรชัวร์โครงการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

การรับสมัคร/สอบคัดเลือก

1. สมัครผ่านช่องทาง online ได้ที่ www.oeg.co.th/high-school-exchange

2. ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท ผ่านทาง Mobile Application

3. จองวันและเวลาที่ต้องการสอบ สอบและประกาศผล ภายใน 1 วัน ที่ hspapp.oeg.co.th

4. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การฟังและการอ่าน

*โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่ต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 1 ปี

**สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน โควตามีจำนวนจำกัด**

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 29

.

อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม ที่    :    oeg.co.th/high-school-exchange

โบรชัวร์โครงการ     :    oeg.co.th/oegfile/brochure29

หรือ สอบถามเพิ่มเติม    :    โทร   02 214 6151

.

ขอบคุณข้อมูล    :      oeg.co.th/high-school-exchange  ,  scholarship.in.th/oeg-academic-excellence-scholarship