Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2565

ใครที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ อย่าลืมติดตามข่าวสารการรับสมัคร และศึกษาข้อมูลของเกณฑ์การคัดเลือกด้วยนะ แน่นอนว่าการเตรียมตัวให้พร้อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ข้อมูลและข่าวสารก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะ

และในบทความนี้ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังอ่านหนังสือ และทำพอร์ตกันอย่างเต็มที่ พี่ก็ได้รวบรวม กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ในทุกภาค อาทิเช่น ระเบียบการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน ก็ลองไปศึกษาข้อมูลในระเบียบการกันดูนะจ้ะ

กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ TCAS65 Portfolio

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   :   เอกสารระเบียบการ  !!

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   :   เอกสารระเบียบการ  !!

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   :   เอกสารระเบียบการ  !!

4. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   :   ระเบียบการรับสมัคร  !!

5. มหาวิทยาลัยมหิดล   :   ระเบียบการรับสมัคร  !!

6. มหาวิทยาลัยบูรพา   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   :   เอกสารรับสมัคร !!

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   :   เอกสารรับสมัคร !!

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร   :   เอกสารรับสมัคร !!

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น   :   เอกสารประกาศ !!

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   :   เอกสารประกาศ !!

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   :   เอกสารประกาศ !!

12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   :   เอกสารระเบียบการ !!

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   :   เอกสารระเบียบการ !!

14. มหาวิทยาลัยศิลปากร   :   เอกสารระเบียบการ  !!

15. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   :   เอกสารประกาศ  !!

16. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   :   เอกสารประกาศ  !!

17. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   :   เอกสารประกาศ  !!

18. มหาวิทยาลัยทักษิณ   :   ระเบียบการรับสมัคร  !!

19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   :   ระเบียบการรับสมัคร  !!

20. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

21. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  :   เอกสารรับสมัคร !!

22. มหาวิทยาลัยแม่โจ้   :   เอกสารรับสมัคร  !!

23. มหาวิทยาลัยพะเยา   :   เอกสารรับสมัคร  !!

24. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   :   เอกสารประกาศ !!

25. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   :   เอกสารประกาศ !!

26. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   :   เอกสารประกาศ  !!

27. มหาวิทยาลัยนครพนม   :   เอกสารระเบียบการ !!

28. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา   :   เอกสารระเบียบการ !!

29. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ   :   เอกสารประกาศ !!  ( รับตรงเอง และ Portfolio )

30. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   :   เอกสารประกาศ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!