Press ESC to close

Short note สรุป Grammar วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับทบทวนก่อนสอบ

Short note สรุป Grammar วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับทบทวนก่อนสอบ

สำหรับการเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีทักษะในการเรียนหลายรูปแบบ ได้แก่ การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการสอบของวิชานี้เลยก็คือ การอ่าน การฟัง และการเขียน แต่ในชีวิตจริง สามสิ่งนี้ก็อาจไม่สำคัญเท่าการสนทนา หรือการพูด แต่ถ้าน้องๆ เน้นการสอบก่อนในตอนนี้ Grammar จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พลาดไม่ได้เลย

สำหรับการสอบ grammar นั้นก็เหมือนหัวใจของวิชานี้เลย หากเข้าใจใน grammar ก็จะยิ่งดีกับการสอบเลย โดยในบทความนี้ ก็มีลิงก์สรุปมาฝากกันอีกแล้ว เพื่อตอบโจทย์ในข้อนี้ สำหรับน้องๆ ที่เตรียมสอบ วิชาภาษาอังกฤษในทุกสนามสอบเลยจ้า โดยเฉพาะ GAT , วิชาสามัญ ก็สำคัญมากด้วยเช่นกัน

.

เอกสารสรุป  1   :   เอกสาร !!

เอกสารสรุป  2   :   เอกสาร !!

.

ต้องขอขอบคุณ ผู้ที่สร้างสรุปนี้ขึ้นมา คือ คุณ tawut และ ปุ้ยเอง โน๊ตจาก เว็บ clearnotebooks.com ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบ เลยเอามาฝากกันจ้า

error: Content is protected !!