Press ESC to close

Short note สรุปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์สากล สำหรับเตรียมสอบ

Short note สรุปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์สากล สำหรับเตรียมสอบ

สำหรับวิชาสังคมศึกษา มีหลายเรื่องที่เป็นบทสำคัญสำหรับการสอบ เช่น กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ พระพุทธศาสนา ภูมิศาสตร์ เป็นต้น และอีกหนึ่งในเรื่องที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับวิชาสังคมศึกษา นั่นก็คือเรื่อง ประวัติศาสตร์ เรื่องนี้มีมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ และหลากหลาย

จะให้อ่านกันหมดคงไม่ทันแน่ๆ สำหรับการสอบ เพราะยังต้องอ่านในอีกหลายเรื่อง หลายบท แต่หลักๆ ที่ต้องเน้นและควรอ่านสำหรับเรื่อง ประวัติศาสตร์ ก็จะมี ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล ส่วนเรื่องปลีกย่อยอื่นๆ ใครมีเวลาก็หามาอ่านกันนะจ้ะ และด้วยเรื่องนี้ หรือบทนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากพอสมควร พี่ก็มี

ลิงก์ Short note มาฝากกันอีกแล้ว ใครที่กำลังเตรียมตัวอ่านในวิชานี้อยู่ อย่าลืมโหลดหรือเซฟเก็บไว้ไปอ่านกันนะจ้ะ

 

ลิงก์เอกสาร  1  :    เอกสาร  !!

ลิงก์เอกสาร  2  :    เอกสาร  !!

 

ต้องขอขอบคุณ ผู้ที่สร้างสรุปนี้ขึ้นมา คือ คุณ นางฟ้าา และ Pphamaiii_ โดยเป็นโน๊ตจาก เว็บ clearnotebooks.com ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังเตรียมสอบ เลยเอามาฝากกันจ้า

error: Content is protected !!