Press ESC to close

เอกสารสาธิตการสมัคร รอบ 3 Admission ผ่าน TCAS ประจำปี 2564

เอกสารสาธิตการสมัคร รอบ 3 Admission ผ่าน TCAS ประจำปี 2564

น้องๆ ที่ยัง งง และสับสนกับการสมัคร TCAS รอบ 3 ทั้งรูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 อยู่นั้น มาในบทความนี้ พี่ก็มีเอกสารของทาง ทปอ. ที่ได้แชร์ไว้ใน

เรื่อง การสาธิตการสมัคร รอบ 3 Admission TCAS64 มาฝากกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการสมัครเข้าเรียนต่อ ของน้องๆ นะจ้ะ

เนื้อหาของเอกสาร

1. คุณสมบัติของผู้สมัครรอบ 3 Admission

2. ขั้นตอนการสมัคร

3. เลือกสาขา จัดอันดับสาขา

4. ยืนยันการเลือกสาขา

5. ชำระเงินค่าสมัคร

6. พิมพ์ใบสมัคร

7. วิธีการประมวลผล

8. Scoring, Ranking & Sorting

9. ประมวลผลครั้งที่ 1 & ครั้งที่ 2

10. หลักในการยืนยันสิทธิ์รอบ 3

.

คุณสมบัติของผู้สมัครรอบ 3 Admission

1. ไม่เป็นผู้มีสถานะยืนยันสิทธิ์อยู่ในระบบ

1.1 ยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 สมัครไม่ได้ (ต้องสละสิทธิ์ในระบบวันที่ 12 – 13 พ.ค. ก่อน)

1.2 รอยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 สมัครได้ก่อนยืนยัน (7 – 9 พ.ค.) เมื่อยืนยันสิทธิ์รอบ 2 วันที่ 10 – 11 พ.ค. แล้ว การสมัครรอบ 3 ถือเป็นโมฆะ (ขอเงินค่าสมัครคืนไม่ได้)

2. ผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติที่สาขาวิชากำหนด

2.1 หลักสูตรจบ (สามัญแกนกลาง / อาชีวะ / นานาชาติ / การศึกษานอกระบบ)

2.2 มีผลการเรียน GPAX 6 ภาค / GPA กลุ่มสาระฯ* / จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระฯ* (เฉพาะหลักสูตรสามัญแกนกลาง)

2.3 มีผลคะแนนสอบไม่น้อยกว่าคะแนนขั้นต่ำ

** รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่เอกสาร ที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

.

เอกสาร สาธิต วิธีการสมัคร รอบ 3 Admission    :      เอกสารการรับสมัคร   !!

คู่มือ การใช้งานระบบ TCAS64     :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร รอบ 3 Admission    :     7 – 15 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :     ทปอ.

error: Content is protected !!