รามคำแหง รับสมัคร 63

รับตรง 63 มหาวิทยาลัย รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัย รามคำแหง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ในหลักสูตรภาคปกติ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

คณะที่เปิดรับ ดังนี้

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ

3.  คณะมนุษยศาสตร์

4.  คณะรัฐศาสตร์

5.  คณะศึกษาศาสตร์

6. คณะสื่อสารมวลชน

7.  คณะสาธารณสุขศาสตร์

8. คณะเศรษฐศาสตร์

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

10.คณะวิทยาศาสตร์

11. คณะศิลปกรรมศาสตร์

12. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การรับสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์

2. ผู้สมัครที่จะใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตทุกประเภท สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2563

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :    sites.google.com/rumail.ru.ac.th/fac-ru63/home

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…