Press ESC to close

แนะนำก่อนเข้าเรียน !! คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาพรวมทุกสาขาวิชา

แนะนำก่อนเข้าเรียน !! คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาพรวมทุกสาขาวิชา

ใครที่เรียนได้ ?

สายวิทย์ – คณิต เท่านั้น สำหรับสายสามัญ , ปวช.  ปวส. ทางช่างต่างๆ

ค่าเทอมเป็นไง ?

มีตั้งแต่ 12,000 – 150,000 บาท (ภาคอินเตอร์)

วิศวกรรมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำวิทยาการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ คิดค้น ออกแบบ และประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ รวมทั้งการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาดัดแปลงและปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ให้ดีขึ้น การศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีความถนัดเชิงวิศวกรรมศาสตร์

ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง  ?

วิศวกร , ธุรกิจส่วนตัว , ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ , นักวิเคราะห์ เป็นต้น

เรียนกี่ปี มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดรับบ้าง ?

4 ปี และแทบทุกมหาวิทยาลัยมีเปิดรับ

วิชาไหนยากสุด เจอเยอะสุด ?

คณิต ฟิสิกส์ เบาไปเลยเมื่อเข้าสาขาวิชา

น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ ทุกคนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูลจาก   :    www.act.ac.th/service/info

error: Content is protected !!