Press ESC to close

ค่ายการศึกษา ปี 67 ที่น่าสนใจที่กำลังเปิดรับสมัคร จาก ม.เชียงใหม่

ค่ายการศึกษา ปี 67 ที่น่าสนใจที่กำลังเปิดรับสมัคร จาก ม.เชียงใหม่

น้องๆ คนไหนสนใจ และอยากเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาทางนี้เลยจ้าเพราะในบทความนี้พี่ก็มี ค่ายการศึกษา แนะแนวเรียนต่อ คณะต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาฝากกัน ตลอดปี 2567 นี้ จะอัพเดตมาให้เรื่อยๆ เลย ซึ่งตอนนี้ มีค่าย หรือเปิดบ้านของคณะไหนที่เปิดรับอยู่บ้าง มาลองดูกันจ้า ค่ายการศึกษา ม.เชียงใหม่

1. ค่าย AgroCMU X-perience Camp

ค่ายของคณะ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของค่าย

ค่าย AgroCMU X-perience Camp” เป็นโครงการที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มช. จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ที่มีความสนใจในกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร มีความมุ่งมั่นในการที่จะเลือกศึกษาต่อหรือกําลังมีความคิดที่จะศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมทํากิจกรรมทั้งทางวิชาการและสันทนาการเรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่ธุรกิจของอุตสาหกรรมเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของกิจการระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้

จํานวนรับ 72 คน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม วันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 (4 วัน 3 คืน)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากค่ายนี้

ผู้ผ่านการเข้าร่วมค่าย จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสามารถใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

“โครงการสร้างนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตร” TCAS รอบที่ 1 Portfolio โดยจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาที่นั่งให้เป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   https://www.agro.cmu.ac.th/xcamp/home/xcamp2

กำหนดการรับสมัคร : วันนี้ – 19 เมษายน 2567

error: Content is protected !!