Press ESC to close

เรียนร่วม มช. โครงการเรียนล่วงหน้า ม.ปลาย ภาค 1/67

เรียนร่วม มช. โครงการเรียนล่วงหน้า ม.ปลาย ภาค 1/67

สำหรับน้องๆ คนไหนที่จะเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาทางนี้เลยจ้าเพราะในบทความนี้นี้พี่ก็มีโครงการดีๆมาฝากกันสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่อยากเข้ารียนต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครโครงการ เรียนร่วม มช. โครงการเรียนล่วงหน้าที่ ม.ปลาย ที่สามารถลงเรียนวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ได้ล่วงหน้าก่อนเลยและเมื่อเข้าเรียนเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ไม่ต้องไปเรียนซ้ำวิชานั้นเลย

เพราะวิชาที่เรียนสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด้วยนะถ้ามันดีอย่างนี้ น้องๆ ม.ปลายไม่ควรพลาดแล้ว ใครสนใจลองไปอ่านรายละเอียด
ข้อมูลการรับสมัคร กันดูนะจ้ะโครงการเรียนล่วง มช. เรียนร่วม มช. เป็นการเรียนที่คณะ สถาบัน และวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ผู้เรียนสามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาจริงตามกำหนดเวลาของปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน

โดยเป็นการเรียนที่สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) มีการเข้าเรียนและการประเมินผลเช่นเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะสามารถโอนหน่วยกิตได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี

ตามเงื่อนไขระบุในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการโอนและเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือเทียบโอนหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยมี ใบระเบียนการศึกษา (Transcript) เป็นหลักฐานที่แสดงถึงผลการเรียนสามารถนำไปประกอบเอกสารการสมัครศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการสมัครงานในอนาคต

ข้อดีของการเรียน โครงการเรียนล่วง มช.

1.ทำให้เราได้ค้นหาตัวเอง ว่าถนัดหรือเหมาะสมกับคณะไหน

2.ได้เข้ามาลองเรียนจริง สัมผัสบรรยากาศจริง ก่อนเป็นนักศึกษา

3.โอนหน่วยกิตได้เลย เมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษา มช.

4.ได้รับ Transcript เอามาใส่ใน Portfolio ใช้เป็นผลงานยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

5.ได้รับความรู้ระดับอุดมศึกษา

รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาคการศึกษา 1/2567 อาทิ เช่น

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ , การออกแบบเว็บเบื้องต้น , สังคมและวัฒนธรรมล้านนา , เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ , คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน , วิศวกรรมชีวการแพทย์ในชีวิตประจำวัน , แคลคูลัส 1 และรายวิชาอื่นๆ อีกมากมาย

หากน้องๆ คนไหนสนใจลองไปศึกษารายละเอียดกันดูได้ที่   :    https://www.lifelong.cmu.ac.th/advanced-cmu#content-5

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม  :  https://www.facebook.com/CMUlifelong

ข้อมูลการสมัครเรียน   :  https://www.lifelong.cmu.ac.th/advanced-cmu

กำหนดการรับสมัคร ภาคการศึกษา 1/2567  :  14 พ.ค. 2567 – 5 มิ.ย. 2567

.

ขอบคุณข้อมูล   :   https://www.dek-d.com/tcas/58797 , https://www.lifelong.cmu.ac.th/advanced-cmu#content-5

error: Content is protected !!