พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ พระบรม รอบพอร์ต ปี 2566
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี 66 รอบพอร์ต
อุบลราชธานี รอบพอร์ต 1/2 ปี 2566
นคราชสีมา ราชภัฏ รับตรงรอบพอร์ต ปี 2566
สวนสุนันทา รอบพอร์ต ปี 2566
บูรพา รอบพอร์ต ปี 2566
พะเยา รอบพอร์ต ปี 2566
มศว รอบพอร์ต 66
รับตรง มศว แพทย์ร่วม 66
สภากาชาดไทย รอบพอร์ต 66
มหาสารคาม รอบพอร์ต 66
สจล รอบพอร์ต ปี 2566
นเรศวร รอบพอร์ต ปี 2566
มจธ รอบพอร์ต ปี 2566