บูรพา แพทย์ โควตา ปี 2566
มศว รอบโควตา ปี 2566
โควตา รวมระเบียบการรับสมัคร ปี 2566
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภทโควตาภาคตะวันออก
ราชภัฏ รอบโควตา ปี 2566
ราชมงคล รอบโควตา ปี 2566
มจพ รอบโควตา ปี 2566
นวมินทราธิราช รอบโควตา ปี 2566
พระจอมเกล้าธนบุรี รอบโควตา ปี 2566
สภากาชาดไทย รอบโควตา ปี 2566
ศิลปากร รอบโควตา ปี 2566
ธรรมศาสตร์ รอบโควตา ปี 2566
ทักษิณ รอบโควตา ปี 2566
แม่ฟ้าหลวง รอบโควตา ปี 2566
พะเยา รอบโควตา ปี 2566