สงขลานครินทร์ รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
มจพ รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
ศิลปากร รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
นวมินทราธิราช รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
แม่ฟ้าหลวง รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
ทักษิณ รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
พระจอมเกล้าธนบุรี รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
มหาสารคาม รอบที่ 3 ปี 2566
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
เกษตรศาสตร์ รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
ธรรมศาสตร์ รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
บูรพา รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
พะเยา รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
เชียงใหม่ รอบแอดมิชชั่น ปี 2566
กสพท รอบ 3 ปี 2566