Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission มหาวิทยาลัย ภาคกลาง ปี 66

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัย ภาคกลาง ปี 66

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการเข้าเรียนต่อ นั่นก็คือ การศึกษาข้อมูลการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยอาจจะเป็นเกณฑ์การคัดเลือก หรือระเบียบการรับสมัคร ซึ่งแน่นอนว่า มีหลากหลายมหาวิทยาลัยที่น้องๆ อยากเข้าเรียน

และในบทความนี้พี่ก็มีข้อมูลของ กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยต่างๆ ในโซน ภาคกลาง มาฝากกัน น้องๆ คนไหนที่เล็งว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยในโซนนี้ ลองไปศึกษาข้อมูลจากระเบียบการรับสมัครกันดูนะจ้ะ

กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ

1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

2. มหาวิทยาลัยมหิดล   :   เอกสารประกาศ !!

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   :   เอกสารประกาศ !!

4. มหาวิทยาลัยบูรพา   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

5. มหาวิทยาลัยศิลปากร   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

6. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    :   เอกสาร !!

7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      :  เอกสาร !!

8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   :   เอกสาร !!

9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   :   เอกสาร !!

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    :   ระเบียบการรับสมัคร !!

11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   :   เอกสารระเบียบการ !!

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   :   เอกสารระเบียบการ !!

13. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา   :   เอกสารระเบียบการ !!

14. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   :   เอกสารระเบียบการ !!

15. สถาบันพระบรมราชชนก    :    เอกสารประกาศ  !!

16. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

17. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

.

ขอบคุณข้อมูล  :  ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!