ภาษาเกาหลี คอร์สเรียนออนไลน์
ภาษาจีน คอร์สเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ a-level
tpat3 แต่ละพาร์ทออกอะไรบ้าง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบพอร์ต ปี 67
บูรพา เรียนล่วงหน้า 67
วิชาฟิสิกส์ เคมี คอร์สเรียนออนไลน์
คณะเทคนิคการแพทย์ พอร์ต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชิงทุน ปี 67
วิชาคณิตศาสตร์ คอร์สเรียน
พระจอมเกล้าธนบุรี คอร์สเรียน
พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2567
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า รอบโควตา ปี 67
คณะวิทยาศาสตร์ พอร์ต
เชียงใหม่ เรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2566