โครงการทุนเพชรสุนันทา ปี 2567 รอบโควตา สวนสุนันทา
ทุน ยุวพัฒน์ ปี 2567
ทุนพระจอมเกล้า มจธ ปี 2567
ทุนการศึกษา สำนักงาน ก.พ. ปี 2567 บุคคลทั่วไป
ทุนเล่าเรียนหลวง ปี 67
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2567
ทุนเรียนต่อต่างประเทศ มิถุนายน 66
มหาวิทยาลัยบูรพา สอวน. ปี 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนการศึกษา 2566
เรียนต่อต่างประเทศ มกราคม 2566
มูลนิธิดำรงชัยธรรม ออกกำหนดการและเตรียมเปิดรับสมัคร 20 ทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 2566
มูลนิธิทิสโก้ ปี 2566
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มข ปี 2566