สถาบันพระบรมราชชนก รอบพอร์ต ปี 2567
รับตรง รอบพอร์ต ครั้ง 2 ปี 2567 อุบล
รับตรง เกษตรศาสตร์ รอบพอร์ต ปี 2567
รับตรง แพทย์ชนบท สงขลานครินทร์ ปี 67
รับตรง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 67
องค์ประกอบคะแนน มศว ปี 2567
รับตรง รอบพอร์ต ปี 2567 มจธ
รับตรง รอบพอร์ต 1/2 ม.สงขลานครินทร์ ปี 2567
รับตรง รอบพอร์ต สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี 2567
แพทย์ ชนบท อุบล ปี 2567
ศิลปากร รับตรง รอบ 1/2 ปี 2567
รับตรง รอบพอร์ต ปี 67 รวมระเบียบการ
รับตรง รอบพอร์ต ปี 67 ภาคกลาง
รับตรง รอบพอร์ต ปี 67 ภาคใต้
รับตรง รอบพอร์ต ปี 67 ภาคอีสาน