Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2567

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2567

ใครที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ อย่าลืมติดตามข่าวสารการรับสมัคร และศึกษาข้อมูลของเกณฑ์การคัดเลือกด้วยนะ เพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในบทความนี้ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่กำลังอ่านหนังสือ และทำพอร์ตกันอย่างเต็มที่ พี่ก็ได้รวบรวม กำหนดการและระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 มาฝากกัน

โดยในบทความนี้ มีเอกสาร ระเบียบการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น ใครอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน ก็ลองไปศึกษาข้อมูลในระเบียบการกันดูนะจ้ะ

ระเบียบการรับสมัคร มหาวิทยาลัยต่างๆ 

1. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   :   ระเบียบการรับสมัคร  !!

2. มหาวิทยาลัยมหิดล   :   ระเบียบการรับสมัคร  !!

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   :   เอกสารรับสมัคร !!

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร   :   เอกสารรับสมัคร !!

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   :   เอกสารระเบียบการ  !!

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   :   เอกสารระเบียบการ  !!

7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   :   ระเบียบการรับสมัคร  !!

8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   :   เอกสารระเบียบการ  !!

10. มหาวิทยาลัยบูรพา   :   ระเบียบการรับสมัคร !!

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   :   เอกสารรับสมัคร !!

12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น   :   เอกสารประกาศ !!

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   :   เอกสารประกาศ !!

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   :   เอกสารประกาศ !!

15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   :   เอกสารระเบียบการ !!

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   :   เอกสารระเบียบการ !!

17. มหาวิทยาลัยศิลปากร   :   เอกสารระเบียบการ  !!

18. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   :   เอกสารประกาศ  !!

19. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   :   เอกสารประกาศ  !!

20. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   :   เอกสารประกาศ  !!

21. มหาวิทยาลัยทักษิณ   :   ระเบียบการรับสมัคร  !!

22. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  :   เอกสารรับสมัคร !!

23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้   :   เอกสารรับสมัคร  !!

24. มหาวิทยาลัยพะเยา   :   เอกสารรับสมัคร  !!

25. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   :   เอกสารประกาศ !!

26. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   :   เอกสารประกาศ !!

27. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   :   เอกสารประกาศ  !!

28. มหาวิทยาลัยนครพนม   :   เอกสารระเบียบการ !!

29. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา   :   เอกสารระเบียบการ !!

30. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ   :   เอกสารประกาศ !!  ( รับตรงเอง และ Portfolio )

31. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   :   เอกสารประกาศ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!