Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission ปี 2567

รวมระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission ปี 2567

น้องๆ คนไหนที่กำลังมองหา ระเบียบการรับสมัคร เกณฑ์การคัดเลือกหรือกำหนดการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน รอบที่ 3 Admission ไม่ต้องไปไหนแล้วจ้า เพราะในบทความนี้ พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว หากน้องๆ จะเข้ามหาวิทยาลัยไหนลองไปเช็คเกณฑ์และคุณสมบัติกันที่ลิงก์ด้านล่างนะจ้ะ

ระเบียบการ / เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  :  เอกสารประกาศ !!

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  :  เอกสารประกาศ !!

3.มหาวิทยาลัยมหิดล  :  เอกสารประกาศ !!

4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  :  เอกสารประกาศ !!

5.มหาวิทยาลัยบูรพา  :  เอกสารประกาศ !!

6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  :  เอกสารระเบียบการ !!

7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น  :  เอกสารระเบียบการ !!

8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  :  เอกสารระเบียบการ !!

9.มหาวิทยาลัยนเรศวร  :  เอกสารระเบียบการ !!

10.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  :  เอกสารระเบียบการ !!

11.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  :  เอกสาร !!

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  :  เอกสาร !!

13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  :  เอกสาร !!

14.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  :  เอกสาร !!

15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  :  เอกสาร !!

16.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  :  เอกสารประกาศ !!

17.มหาวิทยาลัยทักษิณ  :  เอกสารประกาศ !!

18.มหาวิทยาลัยพะเยา  :  เอกสารประกาศ !!

19.มหาวิทยาลัยแม่โจ้  :  เอกสารประกาศ !!

20.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  :  เอกสารประกาศ !!

21.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  :  เอกสารระเบียบการ !!

22. มหาวิทยาลัยศิลปากร  :  เอกสารระเบียบการ !!

23.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  :  เอกสารระเบียบการ !!

24.กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  :  เอกสารระเบียบการ !!

25.กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  :  เอกสารระเบียบการ !!

26.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  :  เอกสาร !!

27. สถาบันพระบรมราชชนก  :  เอกสาร !!

.

กำหนดการรับสมัคร พร้อมกันวันที่ : 6 – 12 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล  :  ฝ่ายรับเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!