องค์ประกอบคะแนน มศว ปี 2567
รับตรง รอบโควตา ปี 2567 ธรรมศาสตร์
เชียงใหม่ รอบโควตา ปี 2567
รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ขอนแก่น ปี 2567
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า รอบโควตา ปี 67
วลัยลักษณ์ รอบโควตา ปี 2566
สุรนารี รอบโควตา ปี 2566
มหิดล รอบโควตา ปี 2566
จุฬา แพทย์ ปี 2566
มทส แพทย์ ปี 2566
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รอบโควตา ปี 2566
แม่ฟ้าหลวง รอบโควตา แพทย์ ปี 2566
พะเยา รอบโควตา ปี 2566 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สจล รอบโควตา ปี 2566
อุบลราชธานี รอบโควตา ปี 2566