tcas68 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ รอบโควตา ปี 67
รับตรง แพทย์ ธรรมศาสตร์ ปี 67
รับตรง รอบโควตา ปี 67 แพทย์ เภสัช
ธรรมศาสตร์ รอบโควตา ปี 2567
นวมินทราธิราช ปี 2567 รอบโควตา
ทักษิณ ปี 67 รอบที่ 2/1
มหิดล โควตา ปี 67
รับตรง ม. อุบลราชธานี ปี 67 แพทย์ พยาบาล เภสัช
รับตรง โควตา ม. อุบลราชธานี ปี 67
เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี 67 รอบโควตา
มศว รอบโควตา ปี 67
โครงการทุนเอราวัณ ปี 67 มศว
โครวการเพชรในตม มศว ปี 67
โควตา ทันตะ แม่ฟ้าหลวง 67